Jak používat Karlovy VARY REGION CARD

Zakoupením Karlovy VARY REGION CARD získáváte nárok na veškeré služby kartou poskytované.

Karta je platná pouze s vyznačenou dobou platnosti a vypsanými daty použití karty (od / do). Tyto údaje vyplní personál prodejního místa.
Karta je platná od vyplněného data prvního použití a během následujících, po sobě jdoucích dnů, po dobu platnosti karty (2, 4, 7 dní).
Platnost karty je stanovena kalendářními dny (ne 24-hodinovými úseky) a končí o půlnoci závěrečného dne.

Karta je nevratná.

V případě ztráty či odcizení provozovatel negarantuje náhradu karty. Náhrada není garantována ani v případě nedostatečného využití možností karty v průběhu její platnosti.

Návštěvní místa si vyhrazují právo na změnu otevírací doby, případně na možnost dočasného uzavření objektu.

Jako součást karty obdržíte zdarma tištěný průvodce s mapami, který vás provede Karlovarským krajem a podrobně seznámí s jednotlivými návštěvními místy.

Volný vstup

Karlovy VARY REGION CARD poskytuje VOLNÝ VSTUP do více než 40 památek a dalších návštěvních míst, které jsou uvedeny v tištěném průvodci a na webových stránkách s označením Vstup ZDARMA.

Návštěvní místo je u vstupu označeno samolepkou, dokládající akceptaci karty.

Pro využití volného vstupu se prokažte řádně vyplněnou platnou kartou.

Volný vstup lze v každém z míst čerpat kartou vždy pouze jednou.

Dočasné výstavy či jiné mimořádné akce nemusí být součástí nabídky karty.

Sleva

Karlovy VARY REGION CARD dále poskytuje SLEVY až do výše 50% na vstupy do dalších objektů a na poskytované služby. Výše slevy je uvedena v tištěném průvodci a na webových stránkách u každého takového návštěvního místa.