Jak používat Karlovy VARY REGION CARD

Zakoupením Karlovy VARY REGION CARD získáváte nárok na veškeré služby kartou poskytované.

Karta je platná pouze s vyznačenou dobou platnosti a vypsanými daty použití karty (od / do). Tyto údaje vyplní personál prodejního místa.
Karta je platná od vyplněného data prvního použití a během následujících, po sobě jdoucích dnů, po dobu platnosti karty (2, 4, 7 dní).
Platnost karty je stanovena kalendářními dny (ne 24-hodinovými úseky) a končí o půlnoci závěrečného dne.
Kartu je možno zakoupit maximálně s 3-měsíčním předstihem.

Karta je nevratná.

V případě ztráty či odcizení provozovatel negarantuje náhradu karty. Náhrada není garantována ani v případě nedostatečného využití možností karty v průběhu její platnosti.

Návštěvní místa si vyhrazují právo na změnu otevírací doby, případně na možnost dočasného uzavření objektu.

Jako součást karty obdržíte zdarma tištěný průvodce s mapami, který vás provede Karlovarským krajem a podrobně seznámí s jednotlivými návštěvními místy.

Volný vstup

Karlovy VARY REGION CARD poskytuje VOLNÝ VSTUP do více než 40 památek a dalších návštěvních míst, které jsou uvedeny v tištěném průvodci a na webových stránkách s označením Vstup ZDARMA.

Návštěvní místo je u vstupu označeno samolepkou, dokládající akceptaci karty.

Pro využití volného vstupu se prokažte řádně vyplněnou platnou kartou.

Volný vstup lze kartou čerpat vždy pouze jednou.

Dočasné výstavy či jiné mimořádné akce nemusí být součástí nabídky karty.

Sleva

Karlovy VARY REGION CARD dále poskytuje SLEVY až do výše 50% na vstupy do dalších objektů a na poskytované služby. Výše slevy je uvedena v tištěném průvodci a na webových stránkách u každého takového návštěvního místa.