Hrad Loket

Hrad Loket
Sleva 10%

První písemná zmínka o Lokti pochází z roku 1234, avšak vznik kamenného hradu bývá kladen do období vlády Přemysla Otakara I. (1197-1230), nález románské rotundy svědčí o vzniku hradu ve 12. století. Karel IV. zařadil v "Maiestas Carolina" Loket mezi královské majetky, nezcizitelné Koruně České. Loket je "Klíčem ke království českému".

Románsko - gotický hrad z 12. st., založen Vladislavem II. jako hraniční pevnost.

13., 14. st. královským majetkem Přemyslovců, Lucemburků.
V 15. st. hrad Loket zastaven rodu Šliků.
V 16. st. hrad v majetku města Loket.
1922 rozšířena věznice, zrušena 1948, od 1948 hrad v majetku státu.
1992 restituován městem, 1993 otevřen veřejnosti.
2014 hradu Loket navráceny sbírky.

Expozice

Porcelán, zbraně, cínové nádobí, dřevěné formy na perník, lékárna 19. st., nábytek, Románská rotunda, raně gotická věž, vězení, mučírna
Sály - obřadní, rytířský, freskový, meteorit, sbírka hornin Goethe

Otevírací doba

IV.-V., IX.-X. / 1-7 / 9-17
VI.-VIII. / 1-7 / 9-18.30
XI -III. / 1-7 / 9-16
Poslední vstup 30 minut před zavírací hodinou.

Adresa

Zámecká 67
357 33 Loket

Tel.: +420 352 684 648
E-mail: pruvodci@hradloket.cz
WWW: www.hradloket.cz

GPS: 50.187004, 12.754378

BUS a vlak: Spoje, Vyhlídková linka

INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s.