Hornické muzeum Krásno

Hornické muzeum Krásno
Zdarma
50 / 90 Kč

Expozice hornického muzea je umístěna v areálu bývalého cínového dolu Vilém v Krásně. Expozice je zaměřena na raně novověké hornictví, historii těžby rud a uhlí, mineralogii a geologii.

Mezi exponáty najdete těžní parní stroj (1897) a další unikáty z řad hornických technologií. V areálu se můžete svézt také důlním vláčkem do ukázkové štoly (20 Kč).

Otevírací doba

III.-XI. / 3-7 / 9-12, 13-17
15.-30.XI. / 6-7 / 9-12, 13-17
Zavřeno: XII.-II.

Adresa

Hornické muzeum Krásno
Cínová 408
357 47 Krásno

Tel.: +420 606 806 714
E-mail: muzeum@muzeum-sokolov.cz
WWW: www.muzeum-sokolov.cz

GPS: 50.116290, 12.796388

BUS: Spoje

INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s.