Letohrádek Ostrov, pobočka Galerie umění Karlovy Vary

Letohrádek Ostrov, pobočka Galerie umění Karlovy Vary
Zdarma
40 / 80 Kč

Galerie soustředila svou sbírkotvornou a výstavní činnost na českou a slovenskou kresbu a grafiku 20.-21. století a na poválečnou regionální tvorbu. Výstavní činnost zahrnuje výstavy z bohatých grafických sbírek galerie, dále výstavy autorů zejména střední a mladé generace, jejichž výběr zdůrazňuje nové fenomény a alternativní projevy současné tvorby i nové tendence v grafickém projevu.

Prohlubující se pozornost věnuje ostrovská pobočka také regionálním autorům a přeshraniční spolupráci s německými galeriemi. Odehrává se zde rovněž řada výtvarných dílen, kulturních pořadů i programů pro školy.

Otevírací doba

V.-X. / 2-7 / 10-17

Adresa

Letohrádek Ostrov, pobočka Galerie umění Karlovy Vary
Zámecký park
363 01 Ostrov

Tel.: +420 731 439 452
E-mail: letohradek@galeriekvary.cz
WWW: www.letohradekostrov.cz

GPS: 50.303168, 12.938014

BUS a vlak: Spoje

INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s.