Hrad Cheb

Historie chebského hradu se začala psát na počátku 12. století, kdy na místě někdejšího slovanského hradiště vyrostl druhý nejstarší kamenný hrad na našem území. Jeho další osudy jsou úzce spojeny s mocným říšským rodem Štaufů. Slavný císař Friedrich I. Barbarossa nechal původní hrádek velkolepě rozšířit a změnil ho v císařskou falc. Do dnešních dnů se z falce dochovalo torzo kdysi honosného paláce, mocná obranná Černá věž a především unikátní dvojitá románsko-gotická kaple sv. Martina, Erharda a Uršuly.

Hrad prožil i krušné a neklidné časy. Rachotily kolem něj husitské vozy, za třicetileté války zbraněmi harašili švédští žoldnéři a v 18. století ho poplenily francouzské oddíly. Poslední vývojovou fází prošel hrad na přelomu 17. a 18. století, kdy byl z části přebudován do podoby barokní pevnostní citadely.