Přírodní lanové centrum Svatý Linhart

Vyzkoušejte si své fyzické i psychické možnosti. Přírodní lanové centrum svatý Linhart nabízí okruhy s lanovými překážkami pro děti i dospělé a překážky top-rope.

Vstup na překážky je možný pouze v pevné sportovní obuvi, po proškolení, podpisu „Prohlášení klienta“ a na pokyn instruktora. V celém areálu je zákaz kouření, požívání alkoholických nápojů a návykových látek. Psům je vstup do prostor lanového centra zakázán.