Letohrádek Ostrov, pobočka Galerie umění Karlovy Vary

Galerie soustředila svou sbírkotvornou a výstavní činnost na českou a slovenskou kresbu a grafiku 20.-21. století a na poválečnou regionální tvorbu. Výstavní činnost zahrnuje výstavy z bohatých grafických sbírek galerie, dále výstavy autorů zejména střední a mladé generace, jejichž výběr zdůrazňuje nové fenomény a alternativní projevy současné tvorby i nové tendence v grafickém projevu.

Prohlubující se pozornost věnuje ostrovská pobočka také regionálním autorům a přeshraniční spolupráci s německými galeriemi. Odehrává se zde rovněž řada výtvarných dílen, kulturních pořadů i programů pro školy.