Zámecká věž

Zámecká věž na skále nad Tržištěm je posledním pozůstatkem malého gotického hrádku, který nechal vystavět císař Karel IV., patrně již v době kolem roku 1358. Po požáru v roce 1766 byla věž doplněna arkádovým ochozem, ze kterého byli slavnostně vítáni fanfárami významní hosté lázeňského města. V roce 1911 byl ke skále pod Zámeckou věží přistavěn mohutný výtah podle projektu Friedricha Ohmanna, autora secesní Zámecké kolonády. Dnes se v objektu Zámecké věže nacházejí výstavní prostory a zpřístupněno je historické podzemí.