Státní hrad a zámek Bečov

Platí pro 2. prohlídkový okruh Zámecké interiéry.

Hrad Bečov nad Teplou byl založen na počátku čtrnáctého století rodem pánů z Oseka, jimž náležel spolu s panstvím téměř dvě století. K největšímu rozvoji objektu došlo koncem patnáctého století a v první polovině šestnáctého století, kdy hrad patřil rodu Pluhů z Rabštejna. Na středověkou budovu navazuje níže ležící barokní zámek z osmnáctého století, který má původní renesanční jádro. Díky tomu, že se po celou dobu existence hradozámeckého areálu prakticky nebouralo, dochoval se do dnešní doby jedinečný soubor historických budov.