Hrad Loket

První písemná zmínka o Lokti pochází z roku 1234, avšak vznik kamenného hradu bývá kladen do období vlády Přemysla Otakara I. (1197-1230), nález románské rotundy svědčí o vzniku hradu ve 12. století. Karel IV. zařadil v "Maiestas Carolina" Loket mezi královské majetky, nezcizitelné Koruně České. Loket je "Klíčem ke království českému".

Románsko - gotický hrad z 12. st., založen Vladislavem II. jako hraniční pevnost.

13., 14. st. královským majetkem Přemyslovců, Lucemburků.
V 15. st. hrad Loket zastaven rodu Šliků.
V 16. st. hrad v majetku města Loket.
1922 rozšířena věznice, zrušena 1948, od 1948 hrad v majetku státu.
1992 restituován městem, 1993 otevřen veřejnosti.
2014 hradu Loket navráceny sbírky.

Expozice

Porcelán, zbraně, cínové nádobí, dřevěné formy na perník, lékárna 19. st., nábytek, Románská rotunda, raně gotická věž, vězení, mučírna; Sály - obřadní, rytířský, freskový, meteorit, sbírka hornin Goethe.