Muzeum Sokolov - sokolovský zámek

Platí pro prohlídku expozice a výstavy.

Muzeum Sokolov, p. o. Karlovarského kraje najdete v budově sokolovského zámku. Stálá expozice je umístěna v 13 sálech v I. patře zámku. Popisuje historii regionu, hornictví a návazné výroby.

Mezi exponáty patří nerosty z regionu, ukázky flóry a fauny, produkce porcelánu, hudebních nástrojů a další zajímavosti.