Muzeum tajných spolků - Masonic House Loket

Freimaurer, Rosenkrucianen, Iluminaten, Schepperds, Rytíři kulatého stolu, Schreiners, Buffalows, jednoduše tajné spolky, které vám přiblížíme a odtajníme to, co je možné a přijatelné. Muzeum je jedno ze sedmi na světě a umožní vám shlédnout tajemnou symboliku prostřednictvím více než 700 exponátů. V muzeu najdete vzácné rituální předměty včetně oltáře, osobní věci členů řádů, cenné knihy, hodnostní označení a identifikační doklady. Exponáty byly shromažďovány více než 25 let a pocházejí především z Evropy, kolébky většiny těchto spolků, a dále z Nového světa, z obou amerických kontinentů.

Sbírka se svou výjimečností řadí ke světovým unikátům a její symbolické umístění v historickém centru královského města Loket jen podtrhuje její tajemnost a spiritualitu.