Statek Bernard – centrum tradičních řemesel

Statek Bernard funguje jako Centrum tradičních řemesel. Můžete nahlédnout pod ruku řemeslníkům, zároveň si řemeslo vlastnoručně vyzkoušet a vyrobit si originální suvenýr. Na statku se nachází také Centrum řeky Ohře (s kartou vstup volný), které interaktivní formou ukazuje největší zajímavosti podél celého toku.

Můžete se u nás pokochat i malým zookoutkem, navštívit tradiční českou restauraci nebo se ubytovat v penzionu přímo na statku.