KARLOVY VARY
Po dobu své platnosti poskytuje Karlovy VARY REGION CARD 50% slevu na 24-hodinové jízdenky veřejné dopravy. 24-hodinové jízdenky na období platnosti Vaší karty s 50% slevou zakoupíte pouze v Infocentru města Karlovy Vary.

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Po dobu své platnosti slouží Karlovy VARY REGION CARD jako bezplatná jízdenka veřejné dopravy. Kartu předložte řidiči ke kontrole při nástupu do vozidla a na vyžádání přepravní kontrole, která je oprávněna ověřit její platnost.

Cestující s neplatnou jízdenkou/kartou se vystavuje finančnímu postihu dle předpisů dopravce.


Karlovy VARY REGION CARD dále nabízí
Železniční trať č. 149, Karlovy Vary Dolní nádraží – Bečov – Teplá - Mariánské Lázně
Vyhlídková plavba po řece Ohři v Lokti
Cyklobusy