KARLOVY VARY
od 1.3. 2023
Po dobu své platnosti poskytuje Karlovy VARY REGION CARD 50% slevu na jízdné veřejné dopravy. 24-hodinové jízdenky na období platnosti Vaší karty s 50% slevou zakoupíte pouze v Infocentru města Karlovy Vary.

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Po dobu své platnosti slouží Karlovy VARY REGION CARD jako bezplatná jízdenka veřejné dopravy. Kartu předložte na vyžádání přepravní kontrole, která je oprávněna ověřit její platnost.

Cestující s neplatnou jízdenkou/kartou se vystavuje finančnímu postihu dle předpisů dopravce.


Karlovy VARY REGION CARD dále nabízí
Železniční trať č. 149, Karlovy Vary Dolní nádraží – Bečov – Teplá - Mariánské Lázně
Vyhlídková plavba po řece Ohři v Lokti
Cyklobusy