Tajemné karlovarské podzemí můžete objevit hned ve dvou případech...

Podzemí Vřídla
Prohlídka historické části Vřídelního podzemí vás seznámí s výrobou tradičních karlovarských suvenýrů, tzv. "kamenných růží". Uvidíte sbírku sintrů a vřídlovců, zanesené potrubí z počátku minulého století či vzácné bakterie a řasy, žijící na povrchu umývaném vřídelní vodou. Dozvíte se také zajímavosti o Vřídelní kolonádě, o její historii, o jejím unikátním podloží a samozřejmě také o nejznámějším karlovarském prameni – Vřídlu.

Podzemí chrámu svaté Máří Magdalény
Poznáte nejen založení celé barokní stavby, ale také jedinečný Boží hrob, součástí expozice je sbírka usazenin z vřídelní vody nebo zachovalá cesta, která vedla kolem původního gotického kostela. V takzvané kryptě jsou uloženy kosterní pozůstatky ze zrušeného hřbitova, který býval v dřívějších dobách okolo kostela.  

S Karlovy VARY REGION CARD vstup volný.