Vstupy zdarma

Karlovy VARY REGION CARD poskytuje VOLNÝ VSTUP do více než 40 památek a dalších návštěvních míst, které jsou uvedeny v tištěném průvodci a na webových stránkách s označením Vstup ZDARMA.

Vstupy se slevou

Karlovy VARY REGION CARD dále poskytuje SLEVY až do výše 50% (z plného vstupného) na vstupy do dalších objektů a na poskytované služby. Výše slevy je uvedena v tištěném průvodci a na webových stránkách u každého takového návštěvního místa.

Doprava zdarma

Po dobu své platnosti slouží Karlovy VARY REGION CARD jako bezplatná jízdenka veřejné dopravy v Karlových Varech a v Mariánských Lázních. Autobusem, trolejbusem, autovláčkem nebo lanovkou pak objevujete zajímavosti Karlovarského kraje.

Knižní průvodce

Jako součást Karlovy VARY REGION CARD obdržíte ZDARMA tištěný průvodce s mapami, který vás provede Karlovarským krajem a podrobně seznámí s jednotlivými návštěvními místy.

Jak používat Karlovy VARY REGION CARD

Na kolik dní je karta platná?

Karlovy VARY REGION CARD můžete zakoupit na 2, 4 nebo 7 dní v kategorii jednotlivec nebo rodina.

Pro kolik osob je karta platná?

Karlovy VARY REGION CARD můžete zakoupit v kategorii jednotlivec nebo rodina.

Rodinná karta platí pro 2 dospělé a 2 děti do 15 let.

Za jakých podmínek je karta platná?

Karta je platná pouze s vyznačenou dobou platnosti a vypsanými daty použití karty (od / do). Tyto údaje vyplní personál prodejního místa.

Karta je platná od vyplněného data prvního použití a během následujících, po sobě jdoucích dnů, po dobu platnosti karty (2, 4, 7 dní).

Platnost karty je stanovena kalendářními dny (ne 24-hodinovými úseky) a končí o půlnoci závěrečného dne.

Jak mohu s kartou navštěvovat jednotlivá místa ZDARMA?

Po dobu platnosti Karlovy VARY REGION CARD máte možnost navštívit libovolný počet návštěvních míst z nabídky karty. Volný vstup lze v každém jednotlivém místě čerpat kartou vždy pouze jednou (místo nelze navštívit opakovaně).

Pro využití volného vstupu se prokažte řádně vyplněnou platnou kartou. Návštěvní místo je u vstupu označeno samolepkou, dokládající akceptaci karty.

Dočasné výstavy či jiné mimořádné akce nemusí být součástí nabídky karty.

Jak mohu s kartou využívat SLEVY?

Po dobu platnosti Karlovy VARY REGION CARD máte možnost využívat SLEVY až do výše 50% (z plného vstupného) na vstupy do dalších objektů a na poskytované služby. Slevy lze v každém z míst čerpat opakovaně.

Pro využití slevy se prokažte řádně vyplněnou platnou kartou. Návštěvní místo je u vstupu označeno samolepkou, dokládající akceptaci karty.

 

Mohu kartu vrátit?

Karta je nevratná.

V případě ztráty či odcizení provozovatel negarantuje náhradu karty. Náhrada není garantována ani v případě nedostatečného využití možností karty v průběhu její platnosti.

Návštěvní místa si vyhrazují právo na změnu otevírací doby, případně na možnost dočasného uzavření objektu.

Ke stažení

Ke stažení

Kompletní průvodce si můžete stáhnout a prohlédnout již nyní.