Vstupy zdarma

Karlovy VARY REGION CARD poskytuje VOLNÝ VSTUP do více než 50 památek a dalších návštěvních míst, které jsou uvedeny na webových stránkách s označením ZDARMA. Kartu vždy předložte ve Vámi navštívených místech, kde na základě čárového kódu bude karta načtena.
Volný vstup lze v každém jednotlivém místě čerpat kartou vždy pouze jednou (místo nelze navštívit opakovaně).

Vstupy se slevou

Karlovy VARY REGION CARD dále poskytuje SLEVY až do výše 50% (z plného vstupného) na vstupy do dalších objektů a na poskytované služby. Výše slevy je uvedena na webových stránkách u každého takového návštěvního místa. Kartu vždy předložte ve Vámi navštívených místech.
Slevy lze v každém z míst čerpat opakovaně.

Doprava

KARLOVY VARY
Po dobu své platnosti poskytuje Karlovy VARY REGION CARD 50% slevu na jízdné veřejné dopravy. 24-hodinové jízdenky na období platnosti Vaší karty s 50% slevou zakoupíte pouze v Infocentru města Karlovy Vary.

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Po dobu své platnosti slouží Karlovy VARY REGION CARD jako bezplatná jízdenka veřejné dopravy.

Autobusem, trolejbusem, autovláčkem nebo lanovkou pak výhodně objevujete zajímavosti Karlovarského kraje.

Infomateriál

Jako součást Karlovy VARY REGION CARD obdržíte ZDARMA tištěný infomateriál, který Vás seznámí s turistickou kartou a nabídne Vám tipy na výlety v celém Karlovarském kraji.

Jak používat Karlovy VARY REGION CARD

Na kolik dní je karta platná?

Karlovy VARY REGION CARD můžete zakoupit na 2, 4 nebo 7 dní v kategorii jednotlivec nebo rodina.

Platnost karty je stanovena kalendářními dny (ne 24-hodinovými úseky), začíná v 0:00 počátečního dne platnosti a končí ve 24:00 závěrečného dne platnosti.

Pro kolik osob je karta platná?

Karlovy VARY REGION CARD můžete zakoupit v kategorii jednotlivec nebo rodina.

Rodinná karta platí pro 2 dospělé a 2 děti do 15 let včetně.

Za jakých podmínek je karta platná?

Karta je platná pouze s vyznačenou dobou platnosti a vypsanými daty použití karty (od / do). Tyto údaje vyplní personál prodejního místa.

Karta je platná od vyplněného data prvního použití a během následujících, po sobě jdoucích dnů, po dobu platnosti karty (2, 4, 7 dní).

Platnost karty je stanovena kalendářními dny (ne 24-hodinovými úseky) a končí o půlnoci závěrečného dne.

Jak mohu s kartou navštěvovat jednotlivá místa ZDARMA?

Po dobu platnosti Karlovy VARY REGION CARD máte možnost navštívit libovolný počet návštěvních míst z nabídky karty. Volný vstup lze v každém jednotlivém místě čerpat kartou vždy pouze jednou (místo nelze navštívit opakovaně).

Pro využití volného vstupu se prokažte řádně vyplněnou platnou kartou. Kartu vždy předložte ve Vámi navštívených místech, kde na základě čárového kódu bude karta načtena.

Návštěvní místo je u vstupu označeno samolepkou, dokládající akceptaci karty.

Návštěvní místa si vyhrazují právo změny otevírací doby, uzavření části provozu či expozice, omezení rozsahu nabízených služeb, případně možnosti dočasného uzavření objektu. Dočasné výstavy či jiné mimořádné akce nemusí být součástí nabídky karty. 

Jak mohu s kartou využívat SLEVY?

Po dobu platnosti Karlovy VARY REGION CARD máte možnost využívat SLEVY až do výše 50% (z plného vstupného) na vstupy do dalších objektů a na poskytované služby. Slevy lze v každém z míst čerpat opakovaně.

Pro využití slevy se prokažte řádně vyplněnou platnou kartou. Kartu vždy předložte ve Vámi navštívených místech.

Návštěvní místo je u vstupu označeno samolepkou, dokládající akceptaci karty.

Návštěvní místa si vyhrazují právo změny otevírací doby, uzavření části provozu či expozice, omezení rozsahu nabízených služeb, případně možnosti dočasného uzavření objektu. Dočasné výstavy či jiné mimořádné akce nemusí být součástí nabídky karty. 

Mohu kartu vrátit?

Karta je nevratná.

V případě ztráty či odcizení provozovatel negarantuje náhradu karty. Náhrada není garantována ani v případě nedostatečného využití možností karty v průběhu její platnosti.

Návštěvní místa si vyhrazují právo změny otevírací doby, uzavření části provozu či expozice, omezení rozsahu nabízených služeb, případně možnosti dočasného uzavření objektu.

Jak použít on-line zakoupenou kartu?

Po zakoupení karty v on-line prodeji bude na Vámi zadaný e-mail doručena zpráva s přílohami, kde naleznete v PDF formátu objednanou kartu.

Tu pak můžete stáhnout do Vašeho mobilního telefonu. Kartu vždy předložte ve Vámi navštívených místech, kde na základě čárového kódu bude karta načtena.