Někdejší textilní továrna Tosta v Plesné na Chebsku prošla proměnou. V expozicích Muzea Plesná návštěvníci najdou informace o válečné a poválečné historii Plesné a krátký animovaný film k tématu geologie a zemětřesení.

Expozice popisuje na příběhu konkrétního člověka, syna posledního německého starosty Plesné Adolfa Penzela, jak vypadalo v příhraničí soužití lidí dvou národností. Vypráví o dětství na Plesensku, nástupu fašismu i odsunu německých obyvatel a o nových začátcích těch, kteří odsud museli po válce odejít. Právě Adolf Penzel stojí za vznikem muzea ve městě Eichenzell, kam se po válce uchýlila většina odsunutých plesenských Němců.

Muzeum ale představuje život v pohraničí i z českého pohledu. Nechybí ani vznik republiky, vzestup německého nacionalismu, včetně odsunu českého obyvatelstva, cca padesáti Čechů z Plesné. V další z expozic se lidé dozvědí leccos o poválečném odsunu německého obyvatelstva, doosidlování pohraničí a o životě za železnou oponou.

S Karlovy VARY REGION CARD vstup volný.