Chebský hrázděný statek v Milíkově byl dočasně veřejnosti uzavřen.
Při nedávné bouřce došlo k pádu stromu do areálu a poškození některých budov statku.

Historický statek je nyní opět veřejnosti přístupný.