Přímo v lázeňském centru Karlových Varů, v těsné blízkosti Vřídla, stojí chrám svaté Máří Magdalény. Jedna z nejvýznamnějších barokních staveb byla roku 2010 zapsána na seznam národních kulturních památek. Chrám byl postaven kolem roku 1733 na místě gotického kostela a vznikl podle návrhu českého architekta Kiliána Ignáce Dientenzhofera.

S Karlovy VARY REGION CARD navštivte:

Podzemí chrámu svaté Máří Magdalény
Poznáte nejen založení celé barokní stavby, ale také jedinečný Boží hrob, součástí expozice je sbírka usazenin z vřídelní vody nebo zachovalá cesta, která vedla kolem původního gotického kostela. V takzvané kryptě jsou uloženy kosterní pozůstatky ze zrušeného hřbitova, který býval v dřívějších dobách okolo kostela.  

Varhanní koncerty v chrámu sv. Máří Magdalény
Varhanní koncerty ve výjimečné akustice a v provedení předních českých sólistů zaujmou publikum svou vysokou uměleckou hodnotou, pestrostí programů i zajímavým obsazením zpěvu a hudebních nástrojů. Současně představují jedinečnou příležitost k návštěvě této kulturní památky.