1. za účelem správy 
    Zaškrtnutím políčka uděluji INFOCENTRU MĚSTA Karlovy vary, z.ú., se sídlem Husovo náměstí 2/270, Karlovy Vary, PSČ 360 01, IČ 263 30 725, zapsaného v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle U, vložka 211 dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679  o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve spojení se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, výslovný souhlas se zpracováváním mých osobních údajů za účelem administrativně právního zpracování, a to na dobu 3 let. 
  2. za účelem marketingových aktivit
    Zaškrtnutím políčka uděluji INFOCENTRU MĚSTA Karlovy vary, z.ú., se sídlem Husovo náměstí 2/270, Karlovy Vary, PSČ 360 01, IČ 263 30 725, zapsaného v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle U, vložka 211 dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679  o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve spojení se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, výslovný souhlas se zpracováváním mých osobních údajů za účelem marketingových aktivit, a to na dobu 5 let.